แบบบ้านโครงเหล็ก  ในงบประมาณจำกัด

แบบบ้านโครงเหล็ก ในงบประมาณจำกัด

บ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านโครงเหล็กโมเดิร์นสไตล์ตั้งอยู่ที่ประเทศบราซิลครับ ซึ่งบ้านหลังนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 30 วันครับ สามารถประยุกต์ได้จากโครงเหล็กได้ ไม่น่าจะแพงมากครับ โดยรวมบ้านหลังนี้จะเน้นใช้โครงสร้างจากเล็ก ประกอบกับกระจกเป็นผนัง และสร้างแยกเป็น 2 ส่วน...
บ้านโครงสร้างเหล็กอีกทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้าง

บ้านโครงสร้างเหล็กอีกทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้าง

บ้านโครงสร้างเหล็กอีกทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้าง ในการสร้างบ้านนั้นส่วนที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักของบ้านก็คือโครงสร้างบ้าน ดังนั้นวิธีการออกแบบโครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาทำโครงสร้างบ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ...
การใช้โครงสร้างเหล็ก”ลดปัญหาโลกร้อน”

การใช้โครงสร้างเหล็ก”ลดปัญหาโลกร้อน”

การใช้โครงสร้างเหล็ก”ลดปัญหาโลกร้อน” ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ จะอภิปรายเรื่องโน้มการใช้เหล็กในการลดปัญหาโลกร้อน โดยกล่าวถึงว่าวิศวกรชาวอังกฤษพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า วัฏจักรชีวิตของสิ่งปลูกสร้างในประเทศอังกฤษตั้งแต่ขบวนการผลิต การก่อสร้าง การใช้งาน...