บ้านโครงสร้างเหล็กอีกทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้าง

บ้านโครงสร้างเหล็กอีกทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้าง

บ้านโครงสร้างเหล็กอีกทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้าง ในการสร้างบ้านนั้นส่วนที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักของบ้านก็คือโครงสร้างบ้าน ดังนั้นวิธีการออกแบบโครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาทำโครงสร้างบ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ...
การใช้โครงสร้างเหล็ก”ลดปัญหาโลกร้อน”

การใช้โครงสร้างเหล็ก”ลดปัญหาโลกร้อน”

การใช้โครงสร้างเหล็ก”ลดปัญหาโลกร้อน” ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ จะอภิปรายเรื่องโน้มการใช้เหล็กในการลดปัญหาโลกร้อน โดยกล่าวถึงว่าวิศวกรชาวอังกฤษพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า วัฏจักรชีวิตของสิ่งปลูกสร้างในประเทศอังกฤษตั้งแต่ขบวนการผลิต การก่อสร้าง การใช้งาน...