เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริม (reinforcement) คือ เหล็กที่ใช้สำหรับเสริมคอนกรีตซึ่งปกติจะเป็นเหล็กกล้าชนิดท่อน ชนิดเส้น หรือชนิดตะแกรง ฝังในลักษณะที่ทำให้เหล็กและคอนกรีตร่วมก้นต้านทานต่อแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคอนกรีตได้ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า...