ชื่อเรียกที่ใช้เรียก “เหล็ก”

ชื่อเรียกที่ใช้เรียก “เหล็ก”

“เหล็ก” เหมือนกัน แต่อาจเข้าใจไม่เหมือนกัน เรามักจะพบว่า “เหล็ก” ที่เราเข้าใจนั้น มีคำที่เรียกในภาษาช่างแตกต่างไปจากศัพท์วิชากรพอสมควร ซึ่งมักจะสร้างความสับสนและไม่เข้าใจภาษาเทคนิคและชื่อเรียกในบางครั้ง...