สินค้าเหล็กถือเป็นสินค้าที่มีการใช้มาตรการทางการค้ามากที่สุดในยุโรปในช่วงไตรมาส 1 ปี 2017

สินค้าเหล็กถือเป็นสินค้าที่มีการใช้มาตรการทางการค้ามากที่สุดในยุโรปในช่วงไตรมาส 1 ปี 2017

จากรายงาน สรุปการใช้มาตรการทางการค้าในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ของ European Commission พบว่า สินค้าเหล็กเป็นสินค้าที่มีการประกาศใช้มาตรการทางการค้ามากที่สุดในยุโรป โดยในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ สหภาพยุโรปได้เปิดไต่สวนตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็ก...