Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in /home/thanasarnc/domains/thanasarn.co.th/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1868

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in /home/thanasarnc/domains/thanasarn.co.th/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1868
ยอดการค้าเหล็ก Archives - ตัวแทนจำหน่ายเหล็กทุกชนิด เหล็กเส้น เหล็กไวแฟรงค์ เหล็กเฮชบีม เหล็กไอบีม ราคายุติธรรม
“ธุรกิจเหล็กสหรัฐ” ผู้ชนะใน Trade War เพราะยอดขาย-กำไรพุ่งเกือบเท่าตัว

“ธุรกิจเหล็กสหรัฐ” ผู้ชนะใน Trade War เพราะยอดขาย-กำไรพุ่งเกือบเท่าตัว

ใครๆ ก็กังวลเรื่อง สงครามการค้า หรือ Trade War จนเกิดผลกระทบเชิงลบมากมาย ตั้งแต่ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM) ราคาตกวูบ ไหนจะผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าในกลุ่มซัพพลายเชนของประเทศจีน ทว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ธุรกิจเหล็กในสหรัฐ ยอดขาย-กำไรพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์...
ยอดการค้าเหล็กทั่วโลกทำสถิติสูงสุดในปี 2016

ยอดการค้าเหล็กทั่วโลกทำสถิติสูงสุดในปี 2016

ยอดการค้าเหล็กทั่วโลกทำสถิติสูงสุดในปี 2016 ยอดการส่งออกสินค้าเหล็กทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2016 แม้ว่าจะมีอุปสรรคจากการใช้มาตรการทางการค้าที่เพิ่มขึ้น, สมาคมเหล็กโลกเปิดเผยในรายงาน World Steel in Figures ยอดการบริโภคเหล็กเพิ่มขึ้น 8.5 ล้านตัน จาก 1,519.5...