ท่อมีตะเข็บและท่อไร้ตะเข็บ

ท่อมีตะเข็บและท่อไร้ตะเข็บ

กรรมวิธีในการผลิตท่อมีตะเข็บ และท่อไร้ตะเข็บ             ท่อเหล็ก หรือท่อสแตนเลสที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถแบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ท่อมีตะเข็บ (Welded Pipe) และท่อไร้ตะเข็บ (Seamless Pipe) ท่อมีตะเข็บ           ท่อมีตะเข็บ...