สมอ. ลุยจับเหล็กไร้มาตรฐานกว่า7แสนบ.

สมอ. ลุยจับเหล็กไร้มาตรฐานกว่า7แสนบ.

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ.ได้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้แก่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ โดยเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายรวม 15 ราย...