เชื่อมเต็มกับเชื่อมแต้ม

เชื่อมเต็มกับเชื่อมแต้ม

เชื่อมเต็มกับเชื่อมแต้ม เชื่อมเต็ม คือ ลักษณะการเชื่อมเหล็กแบบหนึ่งในการก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างเหล็ก หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก   โดยหลังจากที่วัดระยะ กำหนดตำแหน่ง หรือเชื่อมแต้ม แบบชั่วคราวกำหนดรูปแบบคร่าวๆเอาไว้แล้ว  ...
การเชื่อมเหล็กแบบต่างๆ

การเชื่อมเหล็กแบบต่างๆ

สมาคมการเชื่อมของอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความกระบวนการการเชื่อมว่า “เป็นกระบวนการในการเชื่อมติดเนื้อวัสดุเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันโดยการให้ความร้อนกับวัสดุด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อาจจะมีการใช้แรงดันร่วมด้วย หรือ อาจจะใช้แรงดันเพียงอย่างเดียว และอาจจะใช้สารตัวเติม/...