SYS จับมือ วสท. เพิ่มพูนความรู้เรื่องเหล็กกำลังสูง (High Strength Steel) Grade SM520

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) พร้อมด้วย รศ.เอนก ศิริพานิชกร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรีดร้อนกำลังสูง…มิติใหม่ด้านการออกแบบและก่อสร้าง” เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างรีดร้อนกำลังสูง หรือเหล็กกำลังสูง(High Strength Steel) Grade SM520 ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงที่สูงขึ้น สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการลง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนการก่อสร้างได้มากขึ้น

โดยมี นายพิสิฐ ยิ่งมโนกิจ นายภิเศก เพชรเพริศ (ที่ 1 และ 2 จากขวา) จากบริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด นายพรชัย สิทธิยากรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) จากบริษัท นันทวัน จำกัด ร่วมบรรยาย และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์(ที่ 1 จากขวา) ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 9 มิถุนยน 2560

Cr:http://www.syssteel.com