deformed-bars-p
ojljr52n5wqzbe15ect-o506530424

เหล็กข้ออ้อย DB | บาทต่อเส้น

เหล็กข้ออ้อย DB | บาทต่อเส้น

เหล็กข้ออ้อย DB | บาทต่อเส้น เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูงเช่น สะพาน,เขื่อน, งานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ และตึกที่มีความสูงมาก เหล็กข้ออ้อย DB ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.24-2548

 

ล้างค่า

รายละเอียดสินค้า

เหล็กข้ออ้อย DB | บาทต่อเส้น

เหล็กข้ออ้อย DB | บาทต่อเส้น เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูงเช่น สะพาน,เขื่อน, งานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ และตึกที่มีความสูงมาก เหล็กข้ออ้อย DB ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.24-2548

  • ชั้นคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50
  • เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10 มิลลิเมตร -32 มิลลิเมตร
  • ขนาดความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร

การก่อสร้างโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น นอกจากจะมีการใช้งานเหล็กข้ออ้อยแล้ว ยังต้องมีการใช้งานคู่กับเหล็กเส้นกลม ด้วย โดยในการออกแบบโครงสร้าง ทางวิศวกรผู้ออกแบบจะทำการคำนวนและกำหนดสเปคของเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยมาในแบบการก่อสร้าง


เงื่อนไข : 

1. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้องทำการเช็คราคาและสต๊อกก่อนสั่งซื้อ

2. ราคาที่เสนอเป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง กรณีรับสินค้าเอง –> รับที่คลังสินค้า อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา *

ข้อมูลเพิ่มเติม

size

10mm x 10m. พับ SD40, 10mm x 12m. พับ SD40, 10mm x 10m. ตรง SD40, 10mm x 12m. ตรง SD40, 12mm x 10m. พับ SD40, 12mm x 12m. พับ SD40, 12mm x 12m. พับ SD50, 12mm x 10m. ตรง SD40, 12mm x 12m. ตรง SD40, 16 mm x 10 m. พับ SD40, 16 mm x 12 m. พับ SD40, 16 mm x 10 m. ตรง SD40, 16 mm x 10 m. ตรง SD50, 16 mm x 12 m. ตรง SD40, 16 mm x 12 m. ตรง SD50, 20mm x 10m. พับ SD40, 20mm x 12m. พับ SD40, 20mm x 10m. ตรง SD40, 20mm x 10m. ตรง SD50, 20mm x 12m. ตรง SD40, 20mm x 12m. ตรง SD50, 25mm x 10m. พับ SD40, 25mm x 12m. พับ SD40, 25mm x 10m. ตรง SD40, 25mm x 10m. ตรง SD50, 25mm x 12m. ตรง SD40, 28mm x 12m. พับ SD40, 32mm x 10m. พับ SD40, 32mm x 10m. ตรง SD40, 32mm x 12m. ตรง SD40