MEPS คาดยอดผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของโลกปี 2017 ทำสถิติสูงสุดใหม่

บริษัท MEPS ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายข้อมูลด้านการตลาดเหล็กรายใหญ่ชั้นนำของโลก เปิดเผย คาดการณ์การผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กสแตนเลสของโลกทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2017 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 47.5 ล้านตัน หรือ ขยายตัว 3.75% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 45.8 ล้านตัน

โดย MEPS คาดว่ายอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมในทุกภูมิภาคทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมดในปี 2017 หลังจากที่หดตัวตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะยอดการผลิตของจีนและประเทศกำลังพัฒนา

โดย MEPS คาดการณ์ว่ายอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนในปีนี้น่าจะ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ราวๆ 25 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 55% ของยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมทั่วโลก ด้านการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนในปี 2017 MEPS คาดว่ายอดการส่งออกน่าจะหดตัวเนื่องจากมีการประกาศใช้มาตรการกีดกันทางการค้าสำหรับสินค้าเหล็กจากจีนเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

ยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของสหรัฐฯ ในปี 2016 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.5 ล้านตัน ถือว่าขยายตัวได้พอประมาณ 6% หลังจากหดตัวเล็กน้อยในปี 2015 สำหรับในปี 2017 MEPS คาดว่ายอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของสหรัฐฯ น่าจะขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของประเทศไต้หวันฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2016 ที่ผ่านมา โดยยอดการผลิตอยู่ในระดับที่มากกว่า 1.25 ล้านตันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2010 หรือ ขยายตัว 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวในระดับปานกลางในปีนี้

ยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ในปี 2016 ที่ผ่านมาถือว่าขยายตัวเล็กน้อยประมาณ 1-2% อย่างไรก็ตาม MEPS คาดว่ายอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมในประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในปี 2017

แปลและเรียบเรียงโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
Cr : Steelhome