นวัตกรรมบ้านเหล็ก

‘เพิ่มขีดความสามารถในการก่อสร้างบ้านให้ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยงข้อจำกัดและจุดบกพร่องหน้างาน’

เมื่อครั้งวิวัฒนาการงานก่อสร้างบ้าน จากเดิมที่ทำคานคอนกรีตได้พัฒนาไปสู่งานโครงสร้างกรงเหล็กตัดและดัดสำเร็จ (Rebar Cut and Bent Caging) ได้รับความนิยมและสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในต่างประเทศ จะมีขั้นตอนเริ่มจากงานโครงสร้างเหล็กที่ตัดแต่งการเชื่อมประกอบและการติดตั้งชิ้นส่วนที่หน้างาน ไปสู่การทำโครงสร้างพร้อมประกอบที่หน้างานหรือ Pre-Engineered Steel ซึ่งเป็นการลดปัญหาอุปสรรคความผิดพลาดการเชื่อมประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนหน้างาน อันอาจเกิดจากปัญหาฝีมือแรงงานของช่างก่อสร้าง (Human Error) ได้ 

sekisui_heim_super_arena_viewed_from_the_southeast_croppedนวัตกรรมบ้านเหล็ก

ระบบพัฒนางานก่อสร้างโครงเหล็กนี้ ได้ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณคนงานก่อสร้างได้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า Sekisui Heim ของประเทศญี่ปุ่น  เป็นบริษัทผู้ผลิตบ้านระบบประกอบมาจากโรงงานทั้งโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งนี้ระบบโครงสร้างหลักของ Sekisui Heim จะใช้เหล็กชั้นคุณภาพสูงมาผลิตเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมรูปกล่อง (Box) โครงสร้างข้อแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมช่วยในเรื่องการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านโดยไม่ต้องค้ำยัน (Bracing) เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในแง่ของการสร้างติดตั้ง การจัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่  สิ่งสำคัญยังสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และพายุไต้ฝุ่นได้ดี  สอดรับกับดีไซน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการดัดแปลง หรือต่อเติมบ้านในอนาคตได้โดยไม่ต้องกังวล

นอกจากนี้ ระบบบ้าน Sekisui Heim มีแนวคิดการผลิตและก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยมีการใช้แผง Solar Cell มาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้าน

สำหรับประเทศไทย มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาธุรกิจสร้างบ้านประเภทนี้ให้เติบโต เพราะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่หลายรายเริ่มให้ความสนใจกับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่าง

Cr : http://www.industry.go.th