ทาบเหล็ก

ทาบเหล็ก

ทาบเหล็ก ทาบเหล็ก คือ การต่อความยาวเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น เสา คาน  พื้นหล่อในที่ แม่บันได ฯลฯ  โดยใช้ลวดมัดหรือเชื่อมด้วยความร้อน ซึ่งระยะของการทาบซ้อนกันของเหล็กทั้งสองเส้น  สำหรับเหล็กข้ออ้อยต้องไม่น้อยกว่า...
สนิมขุม

สนิมขุม

สนิมขุม สนิมขุม คือ สนิมที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายให้กับเหล็ก  โดยจะกัดกร่อนเนื้อเหล็กให้มีขนาดเล็กลงจนเสียคุณสมบัติในการรับแรงไป  และหากปล่อยไว้นานเหล็กอาจจะขาดจนทะลุจนเสียรูปไปได้  ต่างจาก ”สนิมผิว” ซึ่งเป็นแค่เป็นสนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวเหล็ก...
หน้าตัดคาน

หน้าตัดคาน

หน้าตัดคาน หน้าตัดคาน คือ พื้นที่หน้าตัดที่อยู่ภายในระยะความกว้างและความลึกของคาน    สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กนิยมทำหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปเรขาคณิตที่เรียบง่าย เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมคางหมู  หรือวงกลม  ระยะความกว้างต่อความลึกประมาณ 1:2 ถึง...
เชื่อมเต็มกับเชื่อมแต้ม

เชื่อมเต็มกับเชื่อมแต้ม

เชื่อมเต็มกับเชื่อมแต้ม เชื่อมเต็ม คือ ลักษณะการเชื่อมเหล็กแบบหนึ่งในการก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างเหล็ก หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก   โดยหลังจากที่วัดระยะ กำหนดตำแหน่ง หรือเชื่อมแต้ม แบบชั่วคราวกำหนดรูปแบบคร่าวๆเอาไว้แล้ว  ...
แบบเหล็ก

แบบเหล็ก

แบบเหล็ก แบบเหล็ก คือ  โครงสร้างชั่วคราวที่ทำจากเหล็ก ใช้สำหรับติดตั้งเป็นแบบหล่อคอนกรีต (คลิกเพื่ออ่านบทความ “ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบหล่อคอนกรีต”)  สำหรับทำโครงสร้างและส่วนประกอบต่างของอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ถนน เป็นต้น ...