เหล็กเส้นที่ท่าน (อาจไม่) รู้จัก

เหล็กเส้นที่ท่าน (อาจไม่) รู้จัก

ความต้องการใช้เหล็ก เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เป็นแกนนำทางเศรษฐกิจของทุกประเทศที่ต้องการก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม เพราะเหล็กเป็นส่วนหนึ่งของทุกปัจจัยที่ 4 คือ ที่อยู่อาศัยในกรณีของเหล็กก่อสร้าง และปัจจัยที่ 5 คือ...
สรุปตัวเลขนำเข้าส่งออกเหล็กจีนปี 2016

สรุปตัวเลขนำเข้าส่งออกเหล็กจีนปี 2016

SteelHome เปิดเผย ตัวเลขนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจีนปี 2016 ยอดส่งออกเหล็กจีนหดตัวร้ยอละ 3.5 ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.43 สินค้าเหล็ก ตามสถิติการนำเข้าส่งออกของศุลกากรจีน พบว่า เดือนธันวาคม 2016 จีนส่งออกเหล็กทั้งหมด 7.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 26.85...
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย

อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังไม่มีการผลิตในขั้นต้นหรือการถลุงแร่เหล็ก โดยอุตสาหกรรมต้นน้ำเป็นเพียงการผลิตขั้นกลางหรือการผลิตเหล็กกล้าซึ่งใช้เตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace: EAF) เป็นหลัก...
อุตสาหกรรมเหล็กโล่ง! ปี 2560 เริ่มเห็นแสงสว่าง

อุตสาหกรรมเหล็กโล่ง! ปี 2560 เริ่มเห็นแสงสว่าง

ปี 2560 เหมือนจะเป็นปีที่ทำให้ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ มีความหวังมากขึ้น วัดจากภาพรวมของราคาเหล็กในตลาดโลกเริ่มขยับราคาสูงขึ้น อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติกฎหมายป้องกันการหลบเลี่ยงพิกัดเหล็ก คาดว่าภายในปี2560 น่าจะปฏิบัติได้...
มาตรฐานเหล็ก

มาตรฐานเหล็ก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานเหล็ก  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมได้กำเนิดมาหลาย มาตรฐาน เนื่องจากประเทศบริวารในเครือของตนเองหรือประเทศที่มีการจัดการอุตสาหกรรม แบบเดียวกันยอมรับและนำไปใช้ ซึ่งปรากฎว่าในปัจจุบันมีมาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมที่นิยมนำมาใช้งานกัน มี 3 มาตรฐาน คือ 1....