ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2565 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น จากราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ขยายตัวตามอุปทานเหล็กที่มีแนวโน้มตึงตัว อันเป็นผลจากปริมาณการผลิตเหล็กดิบโลกที่ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกัน (มกราคม – มีนาคม) ของปีก่อน ประกอบกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ อยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกันการยกเลิกมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก มีผลให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งวัสดุก่อสร้างอื่น อาทิ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ (ยางมะตอย) สูงขึ้นตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในจีน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ตลอดจนราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่อยู่ในระดับสูง จะเป็นปัจจัยส่งผลต่ออุปสงค์ของภาคการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นแรงกดดันต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างต่อไป

ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์