ก่อนที่จะรู้ว่าเหล็กกลมคืออะไร เรามาทำความรู้จักกับเหล็กเส้นกันก่อน เหล็กเส้น เหล็กเสริมหรือเป็นที่นิยมเรียกกันว่าเหล็กเส้นก่อสร้าง เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลักของงานก่อสร้าง สำคัญมากในการก่อสร้าง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง เช่น งานคอนกรีตเสริมเหล็กหรืองานก่ออิฐทั่วไป

 

เหล็กเส้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ซึ่งแต่ละประเภทของเหล็กเส้นจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

  1. เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB)
  2. เหล็กเส้นข้ออ้อย

 

เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB) หรือเรียกสั้นๆว่า RB

มาตรฐานเหล็กเส้นกลมของวีซีเอสเอเชียผ่าน ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.20-2543 หรือ TIS 20-2000 ทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นอยู่ที่ 6มม. – 25 มม. และมีความยาวมาตรฐานคือ 10 เมตรและ 12 เมตร เหล็กขนาด 6มม. และ 9มม. มักถูกใช้เป็นเหล็กปลอกในคาน หรือในเสา ส่วนเหล็กขนาด 12มม. ขึ้นไป มักจะถูกใช้ในงาน เหล็กเสริมแกนในงาน  หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามแบบที่ต้องการได้

dsc01684

ชนิดของเหล็กเส้นกลม

  1. เหล็กเส้นกลม แบบพับ
  • RB6 เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 6 มม. ความยาว 10 เมตร พับ ภาคตัดขวาง 28.3 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.222 กิโลกรัมต่อเมตร

  • RB9 เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 9 มม. ความยาว 10 เมตร พับ ภาคตัดขวาง 63.6 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.499 กิโลกรัมต่อเมตร

  • RB12 เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 12 มม. ความยาว 10 เมตร พับ ภาคตัดขวาง 113.1 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.888 กิโลกรัมต่อเมตร

  • RB15 เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 15 มม. ความยาว 10 เมตร พับภาคตัดขวาง 176.7 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 1.387 กิโลกรัมต่อเมตร

  • RB19 เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 19 มม. ความยาว 10 เมตร พับภาคตัดขวาง 283.5 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 2.226 กิโลกรัมต่อเมตร

  • RB25 เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 25 มม. ความยาว 10 เมตร พับภาคตัดขวาง 490.9 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 3.853 กิโลกรัมต่อเมตร

 

  1.  เหล็กเส้นกลมแบบตรง
  • RB6-Straight เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 6 มม. ความยาว 10 เมตร ตรงภาคตัดขวาง 28.3 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.222 กิโลกรัมต่อเมตร

  • RB9-Straight เหล็กเส้นกลม SR-2

4 ขนาด 9 มม. ความยาว 10 เมตร ตรง ภาคตัดขวาง 63.6 ตารางมิลลิเมตร น้ำหนัก 0.499 กิโลกรัมต่อเมตร

 

  1. เหล็กเส้นกลมแบบม้วน Bar-in-Coil
  • Coil6 เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 6 มม. แบบม้วน 2 ตัน ความยาวม้วนละประมาณ 9,000  เมตร

  • Coil9 เหล็กเส้นกลม SR-24

ขนาด 9 มม. แบบม้วน 2 ตัน ความยาวม้วนละประมาณ 4,000  เมตร

 

  1. เหล็กเส้นกลมชนิดที่ตัดและดัดสำเร็จแล้ว (เหล็กปลอก Stirrup)

สั่งผลิตได้ตามขนาดความยาวที่ต้องการ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก educationbuilding.wordpress.com