ดร.เภา บุญเยี่ยม (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) นักวิจัยในโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ที่ถือเป็นอาคารเรียนต้นแบบสามารถทนทานต่อแผ่นดินไหว ด้วยโครงสร้างเหล็ก เอช บีม (H-Beam) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นทนต่อการสั่นไหว ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ให้กับโรงเรียนธารทองวิทยา อำเภอพาน และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี 2557 โดยมี นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองวิทยา จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนธารทองวิทยา เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

Cr.ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย