เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ (Welded Structural Steel)

       เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ คือ เหล็กโครงสร้างที่เกิดจากการนำแผ่นเหล็กที่มีความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตรมาเชื่อมเป็นหน้าตัดต่าง ๆ ตามขนาดที่ต้องการ มักใช้ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารที่มีรูปแบบและขนาดเฉพาะเจาะจง หรือนอกเหนือจากมาตรฐานการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อน เช่น เสาที่มีหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หรือคานรูปตัวเอช (H) ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อนผลิตได้ เป็นต้น สิ่งที่สำคัญคือรอยเชื่อมเหล็กรูปพรรณประเภทนี้ควรเป็นไปตามที่วิศวกรกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการรับน้ำหนักอาคาร

ภาพ : เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบในงานโครงสร้างสะพาน
ภาพ : เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบในงานโครงหลังคาขนาดใหญ่

Cr : https://www.scgbuildingmaterials.com