เทคโนโลยี GPS Tracking

 

บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการใช้ระบบลอจิสติกส์ซัพพลายเชน ที่สามารถติดตามรถขนส่งในขณะปฎิบัติงาน และตรวจสอบเวลาการรับสินค้า ด้วยระบบจีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracking)

เทคโนโลยี Warehouse Management System

 

บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าซึ่งมีการจัดสร้างเพิ่มขึ้นใหม่บนเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางเมตร อีกทั้งมีการใช้ระบบลอจิสติกส์ซัพพลายเชน

+66(2) 749-1007-14,
+66(2) 753-4191-8

Customer Service

223/61 Country Complex Tower Building, Building A Floor 14 Sanphawut Road, Khwaeng Bangna Tai, Khet Bangna, Bangkok, 10260

Contact Us

We have a wide range of quality steel products such as steel bars, iron bars, steel bars, bars, deformed bars, round bars, steel bars, railway tracks, etc.

Copyright 2017 © บริษัท ธนาสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด