ในเดือนสิงหาคม 2020 ผลผลิตสินแร่เหล็ก (iron ore) ของจีนเพิ่มขึ้น 5.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 83.915 ล้านตัน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (National Bureau of Statistics of China : NBS) โดยผลผลิตเฉลี่ยรายวัน อยู่ที่ 2.7069 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% จากเดือนก่อนหน้า

ผลผลิตสะสมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2021 อยู่ที่ 658.362 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

— Steelhome
แหล่งที่มา : Steelhome
Cr.iiu.isit.or.th/