สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กชนิดต่างๆ

สูตรการคำนวณน้ำหนักเหล็ก

1 เหล็กแผ่น 4x 8 นน. = หนา mm. x 23.34
2 เหล็กแผ่น 5 x 10 นน. = หนา mm. x 36.5
3 เหล็กแผ่นตัดเหลี่ยม นน. = หนา mm. x กว้าง cm x ยาว cm x 0.000785
4 เหล็กตัดสามเหลี่ยม นน. = (หนา mm. x ฐาน cm x สูง cm) /2 x 0.000785
5 เหล็กตัดกลม นน. = หนา mm. x รัศมี cm x รัศมี cm x 0.00247
6 เหล็กตัดวงแหวน นน. = (R2 -r2) x หนา mm.x 0.00247
7 หล็กแบน นน. = กว้าง mm x หนา mm. x 0.0471
8 เหล็กฉากพับ นน. = [(A + B) -(2 x หนา mm)] x หนา mm. x 0.0471
9 เหล็กตัวยู นน. = [(A + 2B) -(4 x หนา mm)] x หนา mm. x 0.0471
10 เหล็กตัวซี นน. = [(A +2B+2C) -(8 x หนา mm)] x หนา mm. x 0.0471
11 เหล็กเพลา, เส้นกลม นน. = วงนอก2 mm x 0.006167 x ยาว m.
12 เหล็กท่อหนา นน. = (วงนอก2 mm -วงใน2 mm) x 0.006167 x ยาว m.
13 เหล็กหกเหลี่ยม นน. = ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0068 = น้ำหนัก (กก.)
14 เหล็กแปดเหลี่ยม นน. = ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0065 = น้ำหนัก (กก.)
15 เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079 = น้ำหนัก (กก.)