จากรายงาน สรุปการใช้มาตรการทางการค้าในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ของ European Commission พบว่า สินค้าเหล็กเป็นสินค้าที่มีการประกาศใช้มาตรการทางการค้ามากที่สุดในยุโรป

โดยในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ สหภาพยุโรปได้เปิดไต่สวนตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็ก Stainless steel tube and pipe butt-welding fittings ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน และไต้หวัน และ เหล็ก Heavy plate of non-alloy or other alloy steel ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีน ส่วนสินค้าเหล็กที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้แก่ เหล็ก Stainless steel wires ที่มีแหล่งกำเนิดจากอินเดีย สินค้าที่เปิดไตร่สวนภายใต้มาตรการ Anti-circumvention ได้แก่ Seamless pipes and tubes of stainless steel ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีน

ส่วนสินค้าเหล็กที่รอการเปิดไตร่สวนใหม่ภายใต้มาตรการ Anti-dumping & Anti-subsidy ในเดือนเมษายน 2017 ได้แก่ (1) Cast iron articles ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีน และอินเดีย (2) Corrosion resistant steels ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน (3) Hot rolled flat products ที่มีแหล่งกำเนิดจาก 6 ประเทศได้แก่ ยูเครน ซีเบีย รัสเซีย อิหร่าน บราซิล และจีน

Cr :http://iiu.isit.or.th