แหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ปรับเพิ่มภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดต่อผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ารีดร้อนของเกาหลีใต้เพียงเล็กน้อย  แม้ว่า การขึ้นภาษีดังกล่าวยังไม่มีแนวโน้มว่า จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ผลิตเหล็กกล้าของเกาหลีใต้ เนื่องจากภาษีนำเข้าของสหรัฐทั้งหมด รวมถึงภาษีตอบโต้การอุดหนุนตลาด (CVD) จะลดลงอย่างมาก

แหล่งข่าวระบุว่า หลังจากการทบทวนครั้งแรกนั้น รัฐบาลสหรัฐได้ตัดสินใจกำหนดภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่ระดับ 10.11% และ 5.44% สำหรับบริษัทพอสโค ผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ และ บริษัทฮุนได สตีล ผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเกาหลีใต้ ตามลำดับ

ในปี 2559 รัฐบาลสหรัฐได้กำหนดภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่ 4.61% และ 9.49% ต่อพอสโคและฮุนได สตีล ตามลำดับ และภาษีดังกล่าวได้ถูกปรับขึ้นเป็น 7.67% และ 3.95% ในการตัดสินใจขั้นต้นเมื่อเดือนพ.ย. 2561

แหล่งข่าววงในของอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ระบุว่า สหรัฐได้ตัดสินใจที่จะปรับเพิ่มภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดโดยพิจารณาตามข้อมูลที่ปรากฏ (Adverse Facts Available หรือ AFA) ซึ่งจะอนุญาตให้เก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การอุดหนุนตลาดในระดับสูงสุด  หากบริษัทที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ให้ข้อมูลตามที่ทางการสหรัฐเรียกร้อง

–อินโฟเควสท์ แปลและเรียบเรียงโดย กัลยาณี ชีวะพานิช/สุนิตา โทร.02-2535000 ต่อ 315 อีเมล์: sunita@infoquest.co.th–