ศุลกากรจีนเผยส่งออกเหล็กเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 4.1% m-o-m

ตามการรายงาน ของส่วนงานการบริหารงานทั่วไป ของศุลกากรจีน พบว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของจีน ในเดือนพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 6.98 ล้านตัน ลดลง 2.44 ล้านตัน หรือ 25.9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 0.49 ล้านตัน หรือ 4.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่ที่ 1.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20,000 ตัน หรือ 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 30,000 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา

การส่งออกสะสม 5 เดือนแรกปีนี้ อยู่ที่ 34.19 ล้านตัน ลดลง 11.83 ล้านตัน หรือ 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การนำเข้าสะสม 5 เดือนอยู่ที่ 5.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.35 ล้านตัน หรือ 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ยอดการนำเข้าสินแร่เหล็กเดือนพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 91.52 ล้านตัน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 9.29 ล้านตัน และเพิ่มขึ้น 9.29 ล้านตัน หรือ เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ระดับราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 504.38 หยวนต่อตัน

ยอดการนำเข้าสินแร่เหล็กสะสม 5 เดือนแรกปีนี้ อยู่ที่ 444.57 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 32.69 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ระดับราคานำเข้าเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 545.22 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2016 ประมาณ 214.18 หยวนต่อตัน

ยอดการส่งออกถ่านหินโค้กของจีน เดือนพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 0.65 ล้านตัน ลดลง 90,000 ตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ระดับราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 1705.97 หยวนต่อตัน การส่งออกถ่านหินโค้ก สะสมตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 3.40 ล้านตัน ลดลง 0.6 ล้านตัน หรือ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ระดับราคาส่งออกเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1771.47 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1030.48 หยวนต่อตัน

แปลและเรียบเรียงโดยสถาบันเหล็กเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
Cr : Customs, SteelHome