วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดหาสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณก่อสร้างที่มีคุณภาพ หลากหลายด้วยบริการที่โดดเด่นที่สร้างคุณค่าให้ตระหนักอยู่ในใจลูกค้าทั้งสินค้า ราคา และภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง “Good Price, Good Service and Good Value”

+66(2) 749-1007-14,
+66(2) 753-4191-8

Customer Service

223/61 Country Complex Tower Building, Building A Floor 14 Sanphawut Road, Khwaeng Bangna Tai, Khet Bangna, Bangkok, 10260

Contact Us

We have a wide range of quality steel products such as steel bars, iron bars, steel bars, bars, deformed bars, round bars, steel bars, railway tracks, etc.

Copyright 2017 © บริษัท ธนาสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด