แหล่งข่าวต่างประเทศ รายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น $2.75 ต่อตัน ทะลุ $850 ต่อตัน แม้ว่าผู้ผลิตในประเทศยังไม่ได้ประกาศขึ้นราคาอย่างเป็นทางการ

Platts TSI ประเมินว่าราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนรายวันเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ $852.25 ต่อตัน ขณะที่ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นเพิ่มขึ้นประมาณ $14.25 ต่อตัน อยู่ที่ $967.75 ต่อตัน

จากรายงานของ Platts TSI พบว่า ตั้งแต่ต้นปีราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับเพิ่มขึ้นกว่า 30.7% หรือประมาณ $200.25 ต่อตัน แม้ว่าผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศจะประกาศราคาเสนอขายไว้ที่ $750 ต่อตันในช่วงปลายเดือนมกราคม แต่ในสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนสหรัฐฯ เริ่มปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยราคาเสนอขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ $800 ต่อตัน หลายฝ่ายมองว่าราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปถึง $1,200 ต่อตัน ภายในเดือนกรกฏาคม 2018 ซึ่งน่าจะทำให้ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดสหรัฐณ ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2008-2009

สำหรับราคาเหล็กเส้นก่อสร้างในตลาดสหรัฐฯ ตามรายงานของ Platts พบว่า ราคาเหล็กเส้นก่อสร้างในตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2018 และเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือนมกราคม

Cr. http://iiu.isit.or.th/