ราคาบิลเล็ตในเอเชียลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากดัชนีการซื้อร่วงลงเป็นผลจากราคาเสนอขายจากรัสเซียและตะวันออกกลางที่อ่อนตัวลง

เมื่อวันศุกร์ Platts ประเมินราคาบิลเล็ต 5SP ขนาด 120/130 mm. ราคาอยู่ที่ $458-$462/ตัน CFR East Asia โดยมีราคากึ่งกลางอยู่ที่ $460/ตัน ลดลง $4/ตัน จากสัปดาห์ก่อน

ในฟิลิปปินส์ มีการเสนอราคาขายเพียงเล็กน้อยในช่วงระหว่างสัปดาห์ เนื่องมาจากผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่กลับจากช่วงวันหยุดยาว โดยราคาเสนอขายหลักที่ได้ทราบมาอยู่ที่ 460/ตัน CFR Manila ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน

แหล่งข่าวจากโรงงงานเหล็กกล่าวว่า โรงงานเหล็กในเวียดนามยังคงรักษาราคาเสนอขายของบิลเล็ต 5SP ขนาด 120/130 mm. ที่ผลิตจากเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Furnace) อยู่ที่ $460/ตัน CFR Manila โดยที่ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในสัปดาห์

productthumb_38021_973530026_fullsize

ในขณะที่ราคาเสนอขายบิลเล็ต 5SP ขนาด 130mm. จากรัสเซียและยูเครนได้ทราบมาว่า อยู่ที่ $446/ตัน CFR Manila ลดลงประมาณ $14/ตัน จากสัปดาห์ก่อน และผู้ค้าท้องถิ่นในไทยได้ทราบมาว่า โรงงานเหล็กของรัสเซียเสนอราคาอยู่ที่ $440-$445/ตัน CIF Thailand.

ผู้ค้าของโรงงานเหล็กทางเหนือในจีนและผู้ค้าท้องถิ่นในฮ่องกง กล่าวว่า ทราบมาว่าราคาในการซื้อขายได้อยู่ที่ระดับ $450/ตัน CFR โดยที่ผู้ซื้อระบุระดับราคานี้เพราะเนื่องมาจากราคาเสนอขายเมื่อวันศุกร์จากทางตะวันออกกลางของบิลเล็ต 5sp ขนาด 130mm. อยู่ที่ $450/ตัน CFR ซึ่งลดลง $20/ตัน จากสัปดาห์ก่อนหน้า

ผู้ขายหลายราย กล่าวว่า ผู้ขายได้รับการเสนอราคาซื้อที่น้อยในช่วงระหว่างสัปดาห์ เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเพียงสอบถามเกี่ยวกับระดับราคาเท่านั้น เมื่อพวกเขากลับมาจากช่วงวันหยุดยาว

ขอบคุณ แหล่งที่มา : SteelBB