ยอดนำเข้าเศษเหล็กไทยไตรมาส 3 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี

ข้อมูลจากกรมศุลกากร พบว่า ยอดนำเข้าเศษเหล็กของไทยไตรมาส 3 ปี 2017 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี อยู่ที่  565,186 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 165% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยการนำเข้าเศษเหล็กจากประเทศจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 1,552% อยู่ที่ 222,158 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 39% ของการนำเข้าเศษเหล็กทั้งหมด รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 72,932 ตัน ออสเตรเลีย 66,580 ตัน ฟิลิปปินส์ 31,161 ตัน และ เมียนมาร์ 17,667 ตัน ตามลำดับ

ยอดนำเข้าเศษเหล็กสะสม 9 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1,216,079 ตัน เพิ่มขึ้น 62% จาก 751,929 ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 297 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (10,253 บาทต่อตัน) เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การนำเข้าวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปของไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนกันยายน 2017 ขยายตัว 17.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3.3 ล้านตัน จำแนกเป็นการผลิต Billet 1.47 ล้านตัน (+ 39.8% y-o-y) Slab 1.07 ล้านตัน (+ 4.2% y-o-y)  และผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ 0.78 ล้านตัน (+ 4.3% y-o-y)

Cr. isit.or.th