ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกเดือนมิถุนายนขยายตัว 3.2%

World Steel Association หรือ สมาคมเหล็กโลก เปิดเผย ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกเดือนมิถุนายน 2017 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 141.0 ล้านตัน

ยอดการผลิตเหล็กดิบสะสมหกเดือนแรกปีนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 836 ล้านตัน หรือขยายตัวประมาณเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดการผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ 576.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% ในช่วงครึ่งแรกปีนี้ ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบของยุโรปอยู่ที่ 86.1 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดการผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคอเมริกาเหนือในช่วงครึ่งแรกปีนี้อยู่ที่ 57.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดการผลิตเหล็กดิบของ CIS อยู่ที่ 49.7 ล้านตัน ลดลง -2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ยอดการผลิตเหล็กดิบของจีนเดือนมิถุนายน 2017 อยู่ที่ 73.2 ล้านตัน ขยายตัว 5.7% เมื่อเทียบเดือนมิถุนายนปีก่อน ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 8.4 ล้านตัน หดตัว -4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้ยอดการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 5.9 ล้านตันในเดือนมิถุนายน 2017 เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา

ในภูมิภาคยุโรป ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศเยอรมันอยู่ที่ 3.6 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายน 2017 หดตัว -1.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ยอดผลิตเหล็กดิบของอิตาลีอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน หดตัว 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบของฝรั่งเศสอยู่ที่ 1.3 ล้านตัน เพิ่มขั้น 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา ยอดการผลิตเหล็กดิบของสเปนอยู่ที่ 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศตุรกีเดือนมิถุนายนปี 2017 อยู่ที่ 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี 2016

ยอดการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐฯ อยู่ที่ 6.7 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายนปี 2017 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณ -1.7%

ยอดผลิตเหล็กดิบของบราซิลเดือนมิถุนายน 2017 อยู่ที่ 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับอัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบทั่วโลกเดือนมิถุนายน 2017 อยู่ที่ 73.0% เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 1.4 จุด และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 1.3 จุด
Cr : World Steel Association[:]