ยอดการผลิตเหล็กดิบของจีนเดือนพฤษภาคม 2017 ขยายตัว 1.8% Y-o-Y

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เผยยอดการผลิตเหล็กดิบของจีน เดือนพฤษภาคม 2017 ขยายตัว 1.8% อยู่ที่ 72.26 ล้านตัน ยอดการผลิต pig iron อยู่ที่ 61.73 ล้านตัน และยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 95.78 ล้านตัน หดตัว 0.1% และ 1.9% y-o-y ตามลำดับ

ยอดการผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 2.331 ล้านตัน ลดลง 3.9% m-o-m ส่วนยอดการผลิต pig iron และสินค้าเหล็กสำเร็จรูปเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 1.9913 ล้านตัน และ 3.0897 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 4.5% และ 2.3% ตามลำดับ

ยอดการผลิตเหล็กดิบ pig iron และสินค้าเหล็กสำเร็จรูปสะสม 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 346.83 ล้านตัน 300.47 ล้านตัน และ 453.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% 3.3% และ 0.8% ตามลำดับ

สำหรับยอดการบริโภคเหล็กดิบของจีนเดือนพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 66.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3.91 ล้านตัน หรือ 6.3% ยอดการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 89.91 ล้านตัน ขยายตัว 0.6% y-o-y

ยอดการบริโภคเหล็กดิบสะสม 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 316.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 27.53 ล้านตัน หรือ 9.5% ยอดการผลิตสินค้าเหล็กสำเร็จรูปสะสมอยู่ที่ 425.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.78 ล้านตัน หรือ 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ด้านการส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีนเดือนพฤษภาคม 2017 หดตัว 25.9% y-o-y อยู่ที่ 6.98 ล้านตัน ลดลงจาก 9.42 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ยอดส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีน สะสม 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 34.19 ล้านตัน ลดลงจาก 46.02 ล้านตันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือ หดตัว 25.7% y-o-y
Cr : SteelHome