ยอดการค้าเหล็กทั่วโลกทำสถิติสูงสุดในปี 2016

ยอดการส่งออกสินค้าเหล็กทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2016 แม้ว่าจะมีอุปสรรคจากการใช้มาตรการทางการค้าที่เพิ่มขึ้น, สมาคมเหล็กโลกเปิดเผยในรายงาน World Steel in Figures

ยอดการบริโภคเหล็กเพิ่มขึ้น 8.5 ล้านตัน จาก 1,519.5 ล้านตัน ยอดการส่งออกสินค้าเหล็กเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 473.2 ล้านตัน จาก 465 ล้านตันในปี 2015 ส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกเหล็กต่อการบริโภคเหล็กเพิ่มขึ้นเป็น 31.1% จาก 30.8% ในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008

โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 82.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับปี 2015 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป และเหล็กแผ่นเคลือบ ตามลำดับ

แปลและเรียบเรียงโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

แหล่งที่มา : World steel association