พันธมิตรทางธุรกิจ

นวัตกรรมใหม่

ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ช่องทางติดต่อเรา มากกว่าหนึ่งทาง บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ความสำเร็จ

สร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าเหล็ก เป็นศูนย์กลางของธุรกิจค้าเหล็กโครงสร้าง ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้วยต้นทุนเหมาะสม

ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร ในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

ปรับปรุงพัฒนา

เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างบุคลากรในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้เสมอ พัฒนาทักษะและความรู้ในเวลาเดียวกัน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ

+66(2) 749-1007-14,
+66(2) 753-4191-8

Customer Service

223/61 Country Complex Tower Building, Building A Floor 14 Sanphawut Road, Khwaeng Bangna Tai, Khet Bangna, Bangkok, 10260

Contact Us

We have a wide range of quality steel products such as steel bars, iron bars, steel bars, bars, deformed bars, round bars, steel bars, railway tracks, etc.

Copyright 2017 © บริษัท ธนาสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด