เหล็กแผ่นลาย Steel Checkered Plate

ความหนา น้ำหนัก kg
4′ * 8′ 5′ * 10′
                   2.00  mm                       52.00                       81.00
                        2.30  mm                       59.00                       92.00
                        2.60  mm                       66.00                     103.00
                        2.80  mm                       71.00                     110.00
                        3.00  mm                       75.00                     118.00
                        3.20  mm                       80.00                     125.00
                        4.00  mm                       99.00                     154.00
                        4.30  mm                     105.00                     165.00
                        4.50  mm                     111.00                     173.00
                        5.80  mm                     140.00                     220.00
                        6.00  mm                     146.00                     227.00
                        8.00  mm                     192.00                     300.00
                        9.00  mm                     216.00                     337.00
                       10.00  mm                     239.00                     373.00
                       12.00  mm                     286.00                     446.00

 

      ตารางเหล็กแผ่นลายบอกถึงปริมาณ ขนาดหน้าตัด และน้ำหนัก ความหนาที่ทำให้วิศกรหรือผู้รับเหมาได้นำตัวเลขในตารางไปใช้ในการคำนวณโครงสร้างหรือคำนวณน้ำหนักต่อพื้นที่ได้ เพื่อความสะดวกสบายเวลาจะใช้งาน

เหล็กแผ่นลาย เหล็กหน้าลาย

 

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นแผ่นมาตรฐาน

 

ขนาด 4′ x 8′

น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 23.36
  ตัวอย่าง  
  เหล็กแผ่นขนาด 4′ x 8′ x 1.2 mm. น้ำหนัก = 1.2 x 23.36 = 28.03 kg.
  เหล็กแผ่นขนาด 4′ x 8′ x 6.0 mm. น้ำหนัก = 6.0 x 23.36 = 140.16 kg.
 

ขนาด 5′ x 10′

น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 36.50
  ตัวอย่าง  
  เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 10′ x 2.0 mm. น้ำหนัก = 2.0 x 36.50 = 73.00 kg.
  เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 10′ x 12.0 mm. น้ำหนัก = 12.0 x 36.50 = 438.00 kg.
 

ขนาด 5′ x 20′

น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 73.00
  ตัวอย่าง  
  เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 20′ x 4.5 mm. น้ำหนัก = 4.5 x 73.00 = 328.50 kg.
  เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 20′ x 20.0 mm. น้ำหนัก = 20.0 x 73.00 = 1460.00 kg.

 

หมายเหตุ  :  ตัวคูณในสูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กได้จาก กว้าง(ฟุต) x ยาว(ฟุต) x 0.73(ความถ่วงจำเพาะเหล็ก)
ยกตัวอย่าง : 4′ x 8′ x 0.73 = 23.36 5′ x 10′ x 0.73 = 36.50

 

 

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นตัดตามขนาด
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x กว้าง (mm.) x ยาว (mm.) x 0.00785 ÷ 1000

ความหนา 6.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 6 x 500 x 950 x 0.00785 ÷1000 = 22.37 kg.

ความหนา 2.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 2 x 300 x 350 x 0.00785 ÷1000 = 1.41 kg.