ดุ้งเหล็ก

ดุ้งเหล็ก คือ การดัดเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้งอแคบลง ตามขนาดหน้าตัดโครงสร้างที่เปลี่ยนไป  มักใช้กับเหล็กยืนในเสาที่มีหน้าตัดเสา เล็กลงในพื้นชั้นบน เช่น เสาชั้นล่างมีขนาดหน้าตัด 0.20×0.20 ม.

ส่วนเสาชั้นบนมีขนาดหน้าตัด 0.15×0.15 ม. เป็นต้น  นอกจากนี้ยังใช้การดุ้งเหล็กในการทาบเหล็ก เสริมภายในคานเพื่อให้คงตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอีกด้วย   รูปแบบในการดุ้งเหล็กควรอยู่ภายใต้การออกแบบและคำแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  เพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐาน

ภาพ: ลักษณะการดุ้งเหล็กที่เสา

Cr: https://www.scgbuildingmaterials.com