จีนจะขอให้โรงงานเหล็กใน 28 เมือง ทางตอนเหนือของจีนลดการผลิตลงตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน  ถึง 15 มีนาคม ปีหน้า เพื่อล้างท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันในภูมิภาค และเพื่อให้แน่ใจว่าจะบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายการลดกำลังการผลิตเหล็กของประเทศ

โรงงานเหล็กจะต้องปฏิบัติตามแผนการลดกำลังการผลิตในปี 2021 และจำกัดการผลิตเหล็กไม่น้อยกว่า 30% ในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2022 จากระดับในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021 ตามคำแถลงของกระทรวงอุตสาหกรรมและข้อมูลของจีน

แหล่งที่มา : Nasdaq