มาตรฐาน มอก. ของเหล็กเส้นก่อสร้างใหม่

มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (ทั้งเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย) มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ดังนี้

– เหล็กเส้นกลม มอก. 20-2543 เปลี่ยนเป็น มอก. 20-2559

– เหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2548 เปลี่ยนเป็น มอก. 24-2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา

-มีการคัดแยก คุณภาพเศษเหล็ก โดยควบคุม P, S อย่างเข้มงวด

-มีการตรวจสอบค่าเคมีของน้ำเหล็กทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

-มีการทำน้ำเหล็กให้บริสุทธิ์อย่างเหมาะสม (ลด P, S และสารฝังใน)

เตาหลอมเหล็กต้องมีขนาด 5 ตันขึ้นไป

-มีมาตรฐานการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี

-ในเนื้อเหล็กต้องแสดงกรรมวิธีการทำเหล็กแท่ง ที่นำมาทำสินค้า

  • OH กรรมวิธีแบบ Open Hearth · BO กรรมวิธีแบบ Basic Oxygen
  • EF กรรมวิธีแบบ EAF · IF กรรมวิธีแบบ Induction Furnace

-ต้องเป็นเหล็กกล้าไม่เจือ

-ในเนื้อเหล็กต้องเพิ่มชื่อผู้ได้รับอนุญาต (ยกเว้นเป็นชื่อเดียวกับผู้ผลิต)