หล็กทุกชนิดที่ถูกนำมาใช้งานด้านต่างๆ บนโลกใบนี้    ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก GA, เหล็ก GL, เหล็ก GI, เหล็ก EG      ล้วนมีสมบัติทางเคมีต่างๆ ไม่เหมือนกัน
ทำให้เกิดเป็นคุณสมบัติของเหล็กที่แตกต่างกัน      หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญในการดูสเปคเหล็ก คือ ค่า Tensile
.
.
Tensile อ่านเป็นไทยว่า เทน-ซาย (จริงๆ อ่านว่า เทน-เซิล)   คือ ค่าทนแรงดึงของเหล็ก

แปลง่ายๆ ก็คือ เป็นค่าที่บอกว่า เหล็กสามารถรับแรงดึงได้มากที่สุดเท่าไหร่ ต่อจากนั้นความแข็งแรงของวัสดุจะเริ่มลดลง

ปกติจะมาคู่กับค่า Yield Strength หรือ ค่าเค้นคราก หมายถึง จุดที่เหล็กเริ่มเกิดการ  เปลี่ยนรูปอย่างถาวร กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว
.
.

เหล็กที่มีค่า Tensile มาก ก็ทนแรงดึงได้มาก และส่วนใหญ่ จะเป็นเหล็กเหนียวหรือเหล็กบาง เพราะจะมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการทำเหล็กขึ้นรูป เหล็กยืด หรือเหล็กดัดตามแบบ

เหล็กที่มีค่า Tensile น้อย จะทนแรงดึงได้น้อย และส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กขนาดใหญ่หรือเหล็กหนา จะได้คุณสมบัติอย่างอื่นกลับมา เช่น ความทนแรงกด ทำให้เป็นเหล็กที่แข็งแรง เหมาะแก่การขึ้นโครงสร้างที่รับน้ำหนักจำนวนมากๆ
.
.

วิธีการอ่านค่า Tensile ในสเปคเหล็ก
ค่า Tensile ของเหล็ก จะบอกอยู่ภายในเกรดเหล็ก
         เช่น เหล็ก Coil rolled เกรด SPCC
ตัว C ตัวสุดท้าย คือ ค่า Tensile โดยมีค่าเท่ากับ 270 (ค่ามาตรฐาน)
270 คือ ค่าของแรงที่กระทำต่อพื้นที่ มีหน่วยเป็น N/mm2
ถ้าเป็นตัว D ค่า Tensile เท่ากับ 240
ถ้าเป็นตัว E ค่า Tensile เท่ากับ 200

ถ้าค่า Tensile มีค่ามากหรือน้อยกว่านี้ จะระบุเป็นตัวเลขโดยตรง ส่วนมากจะเป็นเหล็กสเปคพิเศษ เช่น SPC340, SCGA370, SCGA440, SKD11 เป็นต้น
.
.
การจะซื้อเหล็กมาเพื่อใช้งาน ควรทราบว่า ในงานที่เราทำงาน ต้องใช้เหล็กที่มีค่า Tensile เท่าใด

เพราะการเลือกเหล็กที่มีค่า Tensile ไม่ถูกต้องกับงาน อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่โครงสร้างได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก www.isteelthai.com

ขอบคุณข้อมูลจากhttps://www.facebook.com/iSteelThai/posts/598754150707145?__tn__=K-R