การใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบ (raw steel) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ในวันที่ 11 กันยายน โดย American Iron and Steel Institute รายงานเมื่อวันที่ 13 กันยายน อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึ้นเป็น 85.3% จาก 84.5% จากในสัปดาห์ก่อนหน้า

การผลิตเพิ่มขึ้น 0.9% อยู่ที่ 1.882 ล้านตัน ในช่วงสิ้นสัปดาห์ในวันที่ 11 กันยายน เพิ่มขึ้นจาก 1.866 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูล

การผลิตของสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งการมีการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 68.6% และมีการผลิตอยู่ที่ 1.537 ล้านตัน

การผลิตสะสมจนถึงวันที่ 11 กันยายน มีจำนวนทั้งสิ้น 65.786 ล้านตัน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 80.8% โดยยอดรวมเพิ่มขึ้น 20.1% จาก 54.767 ล้านตัน ที่ผลิตในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 66.8%

การผลิตของสัปดาห์ที่แล้วมีทั้งหมด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ 174,000 ตัน ในภูมิภาค Great Lakes 638,000 ตัน ใน Midwest 204,000 ตัน  ใน South 786,000 ตัน และ ใน West 80,000 ตัน

—- Steel Business Briefing
แหล่งที่มา : Steel Business Briefing

Cr. IRON&STEEL INTELLIGENCE UNIT