ยอดส่งออกเหล็กม้วนรีดเย็นของตุรกีในช่วง 6 เดือนแรกลดลง 24% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 171,470 ตัน เนื่องจากการส่งออกไปสหรัฐฯลดลงอย่างมาก แม้จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์ที่จะเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรมาตรา 232 ให้แก่ตุรกี ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เริ่มส่งผลในทางลบต่อการส่งออกและการกำหนดราคาของตุรกีในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประมาณของเหล็กม้วนรีดเย็น (Cold rolled coil: CRC) ในตุรกีที่ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงโดยประมาณ 45% ซึ่งการส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวยังคงเป็นสัดส่วน 57% ของการส่งออกเหล็กม้วนรีดเย็นทั้งหมดของตุรกี โดยที่ในเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 111,035 ตัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการที่ สถาบันสถิติของตุรกี (TUIK) ส่งข้อมูลให้แก่Platts ในเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ปริมาณการส่งออกเหล็กม้วนรีดเย็นจากตุรกีไปยังประเทศสเปนทั้งหมดอยู่ที่ 21,500 ตัน ในขณะที่ส่งออกไปยังประเทศอิตาลีทั้งหมดอยู่ที่14,900 ตัน การส่งออกของตุรกีไปยังประเทศในยุโรปตะวันตกอื่นๆยังคงต่ำในช่วงเวลาดังกล่าว โรมาเนียกลายเป็นผู้นำเข้าเหล็กม้วนรีดเย็นรายใหญ่อันดับที่สี่ของตุรกี โดยซื้อ 11,670 ล้านตัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ในขณะที่การส่งออกไปยังบัลแกเรียมีจำนวนทั้งสิ้น 7,700 ตัน

ราคาส่งออกเหล็กม้วนรีดเย็นของตุรกี ในช่วงไม่กี่วันนี้ลดลง ท่ามกลางความต้องการที่ชะลอตัวในช่วงที่ตลาดสหรัฐขาดหายไป และราคาของเหล็กม้วนรีดร้อน (HRC) ค่อยๆลดลง ในขณะที่ความต้องการในประเทศของตุรกีที่ชะลอตัว เนื่องจากภาวะที่ค่าเงิน
ลีร่า (lira) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังคงดึงราคาในประเทศและราคานำเข้าเหล็กม้วนรีดเย็นให้ลดลง   ผู้ผลิตของตุรกีเริ่มมีการเสนอราคาขายของเหล็กม้วนรีดเย็น ทั้งราคาในประเทศและราคาส่งออก โดยอยู่ที่ $665/ตัน ในช่วงสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ลดลง $20/ตัน เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ในขณะที่ราคาเหล็กม้วนรีดเย็นของโรงเหล็กกลุ่มประเทศ CIS[1] ที่ได้เสนอราคาให้ตุรกีก็ได้ลดลงเหลือ$625-$635/ตัน CFR จากรายงานของPlatts

[1] กลุ่มประเทศ CIS เกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาประเทศเกิดใหม่ที่แยกตัวมาจากอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อปลายปี 2534 ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 9 ประเทศ คือ อาร์มีเนีย  อาเซอร์ไบจาน เบลารุส  คาซัคสถาน  คีร์กีซสถาน มอลโดวา รัสเซีย ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน

— Cenk Can
แหล่งที่มา : SteelBB
Cr. iiu.isit.or.th