การส่งออกเหล็กของจีนในเดือนพฤษภาคม ลดลงร้อยละ 23.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากข้อมูลกรมศุลกากรจีน การส่งออกเหล็กของจีนในเดือนพฤษภาคม รวมอยู่ที่ 4.401 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 23.3 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา การนำเข้าเหล็กอยู่ที่ 1.28 ล้านตัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 จากปีที่ผ่านมา

5%e0%b8%aa-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2

          ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม การส่งออกเหล็กสะสมอยู่ที่ 25.002 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 14 จากเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และการนำเข้าเหล็กเท่ากับ 5.464 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว

การลดลงอย่างมากของการส่งออกเหล็กในเดือนพฤษภาคม ได้สะท้อนถึงการมีอิทธิพลอย่างยิ่งของการระบาดของไวรัสโควิด-19 การส่งออกเหล็กรายเดือนมีมากกว่า 6 ล้านตัน ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เนื่องจากความกังวลของผู้ค้าเกี่ยวกับโควิด-19 เนื่องจากการระบาดใหญ่ได้ขัดขวางห่วงโซ่อุปทานโลก และปริมาณนำเข้าแร่เหล็กของจีนก็ไม่เพิ่มขึ้นมากเท่าที่คาดไว้  ซึ่งปริมาณเหล็กทั่วโลกก็ลดลงมากอีกด้วย
แหล่งที่มา : Steelhome