China’s crude steel production (million mt)
Source: NBS
  2016 2017 2018
April 69.42 72.8 76.7
May 70.5 72.26 81.83
June 69.5 73.23 80.19

อ้างอิงจากข้อมูลที่ออกโดยสำนักสถิติแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม การผลิตเหล็กดิบของจีนในเดือนกรกฎาคมลดลงเป็นครั้งแรกในปี 2018 อยู่ที่ 2.621 million mt/วัน ซึ่งลดลง 2% จากตัวเลขในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่ที่ 2.673million mt/วัน อย่างไรก็ตามตัวเลขในเดือนกรกฎาคม เป็นระดับสูงสุดอันดับสองในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2018 โดยมีมูลค่า 957 million mt เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปี 2017 ที่มีผลผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 832million mt.

สำนักข่าว NBS กล่าวว่า ผลผลิตเหล็กดิบโดยรวมของจีนในเดือนกรกฎาคมแตะระดับ 81.24 million mt. เพิ่มขึ้น 7.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามได้ชะลอลงจากระดับ 7.5% และ 8.9% ในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤษภาคม โดยภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ผลผลิตเหล็กดิบรวมของจีน อยู่ที่ 532.85 million mt. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.3%

ผลผลิตที่ลดลงในเดือนกรกฎาคมเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นของจีน ซึ่งจะเป็นการยับยั้งการผลิตของผู้ผลิตเหล็ก โดยในวันที่ 20 กรกฎาคม เมืองถังซาน (Tangshan) มีผลผลิตลดลงภายในรอบ 43 วัน ส่งผลให้โรงงานลดอัตราการใช้กำลังการผลิตลง 20% -50% และในวันที่ 12 สิงหาคม เมือง Fengnan ของเมืองถังซาน (Tangshan) ได้ประกาศว่าจะลดกำลังการผลิตเตาหลอมจาก 20-37.1% เป็น 50% ซึ่งเป็นไปตามที่ Platts รายงาน

เทรดเดอร์เหล็กบางรายและนักสังเกตการณ์ตลาด กล่าวว่าผลผลิตเหล็กดิบของจีนในเดือนสิงหาคมอาจลดลงจากเดือนกรกฎาคม ขณะที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายหนึ่งได้กล่าวว่า ยังคงเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ระดับผลผลิตในเดือนกันยายน เพราะเนื่องจากมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมของจีนยังคงมีอยู่ต่อไปในช่วงที่เหลือของปี 2018

สำนักข่าว NBS รายงานว่าผลผลิต pig iron ในเดือนกรกฎาคมได้เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณอยู่ที่ 67.52 million mt และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2018 ผลผลิต pig iron เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณอยู่ที่ 441.79 million mt

-Jing Zhang
แหล่งที่มา : SteelBB