เมื่อวันอังคาร Platts ประเมินราคาส่งออกบิลเล็ตของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) อยู่ที่ $402/ตัน FOB Black ปรับเพิ่มขึ้น 4.50 ตัน เมื่อเทียบกับวันก่อน

แหล่งข่าวในตลาดหลายรายกล่าวว่า ผู้ผลิตของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชได้ต่อต้านการกดดันที่จะลดราคาให้ลงต่ำกว่าระดับ $400/ตัน FOB Black Sea โดยผู้ค้ากล่าวว่า ราคาเสนอขายสำหรับการส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ at $410/ตัน FOB Black Sea ซึ่งผู้ซื้อในแอฟริกาเหนือเสนอราคาซื้ออยู่ที่ at $425-$430/ตัน CIF Tunisia ซึ่งมีการตั้งราคาเป้าหมายโดยผู้ค้า อยู่ที่ $390/ตัน FOB Black Sea ซึ่งระดับราคานี้ต่ำเกินไปที่โรงงานจะยอมรับ

ผู้ค้าอีกรายกล่าวว่า ราคาเสนอซื้อที่จะมีการส่งมอบสินค้าช่วงสิ้นเดือนมกราคม อยู่ที่ $410/ตัน FOB Black Sea ซึ่งได้ถูกปฎิเสธจากโรงงานเหล็ก ผู้ค้ากล่าวเพิ่มว่า ราคาเสนอขายอยู่ในช่วง $415-$420/ตัน FOB Black Sea โดยสำหรับสินค้าที่จะมีการส่งมอบกันในเดือนกุมภาพันธ์ราคาเสนอขายควรต่ำกว่า $410/ตัน FOB Black Sea.

แหล่งข่าวที่สำรวจตลาดรายวัน ไม่เชื่อว่าราคาจะต่ำกว่า $400/ตัน FOB นั้นจะเป็นไปได้ ถึงแม้จะมีการบ่งชี้จากผู้ซื้อก็ตาม
แหล่งที่มา : Steel Business Briefing
Cr. iiu.isit.or.th