กรมการค้าต่างประเทศ แจงใช้เซฟการ์ดเหล็ก H-Beam เจืออัลลอย

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีมีความวิตกหลังรัฐประกาศใช้มาตรการปกป้อง (เซฟการ์ด) เพื่อปกป้องการนําเข้าเหล็ก H-Beam เจืออัลลอย ว่า การใช้เซฟการ์ดเพราะการนำเข้าเหล็ก H-Beam เจืออัลลอยเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งส่งผลกระทบให้ภาครัฐต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีเป็นจำนวนมาก เพราะการนําเข้ามีลักษณะเลี่ยงภาษี อีกทั้งสร้างความเสียหายกับอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าเหล็ก H-Beam เจืออัลลอยนั้นอยู่นอกมาตรฐาน มอก.1227-2558

อีกทั้งมาตรการเซฟการ์ด เป็นไปตามมาตรการที่องค์การการค้าโลก (WTO) กำหนด โดยกฎการใช้มาตรการ 1.ต้องนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นมาก 2.สินค้าที่นำเข้ามาด้วยเหตุที่ไม่คาดเดามาก่อน 3.การนำเข้าเกินจนกระทบอุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหาย ซึ่งมีเงื่อนไขว่าอุตสาหกรรมภายในต้องมีแผนการปรับตัวด้วย เพราะเซฟการ์ดเป็นมาตรการระยะสั้น 3 ปี หรือ 6 ปี และเป็นการปกป้องล้อมรั้วที่คำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ ทั้งผู้ใช้ ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ที่มีความจำเป็นต้องใช้สินค้า ซึ่งถ้าอุตสาหกรรมในประเทศผลิตไม่ได้ ก็ต้องมีการยกเว้นให้นำสินค้าที่ใช้มาตรการปกป้องเข้ามาจำหน่ายได้

Cr:  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์